CAMPINGREGELS

 • Douchen GRATIS
 • Chemische toilet alleen op de daarvoor aangegeven plaatsen reinigen.
 • Het is verboden in de toiletgebouwen vis, groente, etc. schoon te maken.
 • Huisvuil in dichtgebonden vuilniszakken in de vuilcontainer op de parkeerplaats deponeren.
 • Iedere kampeerder heeft er zorg voor de gehuurde plaats en omgeving SCHOON te houden.
 • Open vuur op het gras is ten strengste verboden. Barbecues van het gras af, niet te dicht bij de tenten. Fakkels zijn niet toegestaan. Blusmateriaal binnen handbereik (emmer water).
 • Het is verboden op de camping te graven, ook bij regen.
 • Maximumsnelheid op de camping is 5 km/uur (stapvoets).
 • Nachtrust vanaf 23.00 uur t/m 08.00 uur.
 • Radio, TV of muziek op een volume waar andere kampeerders zich niet aan kunnen storen, zachtjes dus.
 • Drugs (ook softdrugs) zijn verboden. Overtreders worden verwijderd.
 • Aanwijzingen door het camping personeel gegeven dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • Hij of zij die zich op enigerlei wijze misdraagt, zal van de camping worden verwijderd zonder restitutie van betaling.
 • Inschrijfformulier op verzoek te tonen.

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer: 112
Dokterspost: 0900-1585
Tandarts: 0111-482887