VEILIGHEID BIJ
CAMPING ’t HOGE ZAND.

Keuringen
Het is van zeer groot belang dat uw caravan/chalet geen technische gebreken heeft.
Op grond van veiligheidsoverwegingen is het verplicht om elke twee jaar uw gasleidingen, gasslangen en gasaansluitingen te controleren door een erkend bedrijf en een kopie van deze keuring aan ons te overhandigen. Helaas ontvingen wij maar van een gering aantal gasten de verplichte keuringspapieren.
Inmiddels heeft Camping ’t Hoge Zand de Saman-Groep uit Zierikzee in de arm genomen.

Samen met Saman zijn wij overeengekomen dat zij voor alle caravans/chalets op ons park 2-jaarlijks een algehele keuring uit gaan voeren. De gas-, water- en elektra installaties zullen dan worden gecontroleerd en als optie kan tevens het onderhoud van de gastoestellen worden uitgevoerd.
De kosten voor deze 2-jaarlijkse keuring bedragen € 85,00 incl. BTW. De kosten voor deze 2-jaarlijkse keuring inclusief onderhoud bedragen zijn op aanvraag bij de fima Saman.. Indien er reparaties dienen te worden uitgevoerd om tot goedkeuring over te gaan, wordt hiervoor een prijsopgave gemaakt, waarna herkeuring plaats vindt. Indien eventuele reparaties na afkeuring door u of derden worden uitgevoerd, zal Saman € 20,00 incl. BTW berekenen voor een herkeuring.
Het voordeel van deze collectieve keuringsactie is zowel u als wij zich geen zorgen meer hoeven te maken over de veiligheid van uw caravan/chalet. Doordat Saman de caravans/chalets collectief keurt, kunnen zij u een voordeliger tarief aanbieden. U weet van tevoren waar u aan toe bent. Camping ’t Hoge Zand ontvangt automatisch van Saman een kopie van het keuringsrapport. De factuur zal Saman naar uw huisadres sturen.

Wij stellen u voor ervoor zorg te dragen dat wij van uw caravan/chalet een reservesleutel in ons bezit zullen krijgen. Het is dan niet noodzakelijk op de dag van keuring aanwezig te zijn. Indien dit niet uw voorkeur heeft dan zult u op de dag van keuring aanwezig moeten zijn.

NB Het blijft natuurlijk wel uw eigen verantwoordelijkheid om uw caravan tijdig winterklaar te maken ter voorkoming van vorstschades.

Gasflessen
In het belang van u zelf en van uw medegasten staan wij op ons terrein slechts het gebruik van Nederlandse gasflessen toe die met propaan zijn gevuld. Het vullen van gasflessen is ten strengste verboden. Per caravan/chalet worden slechts twee flessen toegestaan van 18 kg. Bovendien mag de gasslang niet een lengte hebben van meer dan 60 cm. Het is ten strengste verboden om gasflessen gedeeltelijk of geheel in te graven, vast te leggen aan een ketting of in een schuur te plaatsen. De gasflessen dienen altijd toegankelijk en verplaatsbaar te zijn.

Verkeer
Op het recreatieterrein hanteren wij voor al het verkeer een maximum snelheid van 5 km per uur (stapvoets). Dit is om veiligheid van mederecreanten en kinderen te waarborgen.

Op het recreatieterrein is het Wegen- en Verkeersreglement van toepassing.

AED kast aanwezig.